Al 10 jaar geef ik op een basisschool begeleiding aan kinderen met een ontwikkelings- en/of gedragsstoornis als ADHD, ADD Autisme en Syndroom van Gilles de la Tourette.

In 2011 heb ik Amandus opgericht met het idee deze begeleiding ook in andere situaties aan te bieden. Door de bezuinigingen en het gebrek aan promotie, -financiële middelen heb ik ervoor gekozen mij weer beschikbaar te stellen als werknemer.

De afgelopen 2 jaar heb ik weer nieuwe ervaringen opgedaan. Op mijn huidige werkplek in het onderwijs als leerlingbegeleider en op nieuwe werkplekken.